Smedjans Trädgård ligger vid golfbanans parkering i Mariefred. Från Stallarholmsvägen kör upp på Falkebovägen och följ den fram till smedjan. Välkommen!

Ninna Lindström
Smedjans trädgård
Gripsholms Kungsladugård
tel: 0159-10109
mobil: 070-673 25 09

ninna[at]smedjanstradgard.se