top of page
skotsel1.jpg
En trädgård kräver skötsel

Alla trädgårdar behöver underhållas för att kunna etableras och utvecklas. Ogräs tar lätt över och att hålla efter det är A och O.

Det behöver luckras och rensas kontinuerligt i planteringarna samt gödslas vid rätt tillfälle. Buskar och träd behöver regelbundet beskäras och gallras och häckar klippas. Smedjans trädgård sköter trädgårdar framförallt i Södermanland och i Stockholm.

Beskärning av fruktträd

Beskärning utförs främst på våren och JAS-perioden (juli, aug, sept) beroende på väder och trädsort. Det är viktigt att ha kunskap om hur en korrekt beskärning går till. Man bör veta hur och vilka grenar som ska tas bort och vilka som ska vara kvar, så att man  inte gör mer skada än nytta. Vi på Smedjans trädgård är utbildade i beskärning och har även certifikatet Grönt Kort.

Beskärning av fruktträd görs av olika skäl,
som t ex:

- Föryngring av äldre träd

- Bättre skörd och godare frukt

- Minska sjukdomsangrepp

- Hålla ner storleken

- Få en vacker form

- Av säkerhetsskäl, avlägsna döda grenar, grenar som kan skada

- För att främja tillväxt

- Bygga upp ungträd för en bra form och riklig framtida skörd

 

Välkommen att beställa tid!

bottom of page