En egen trädgård

Tag hjälp med att utforma er trädgård för att utnyttja förutsättningarna på bästa sätt, med målsättningen att trivas och kunna använda trädgården till just det ni önskar. Smedjans trädgård formger trädgårdar i harmoni med omgivningen och naturen. Vi planerar och anlägger även enstaka planteringar eller utvalda områden.

Smedjans trädgård samarbetar med duktiga anläggare och vi kan hjälpa er igenom hela processen från ritning till färdig trädgård, via inköp av växter och material, plantering och även med skötsel för bästa etablering.

Vad ska trädgården användas till?

Lek, vila, matlagning, umgänge?

Med rätt planering, bra grundförutsättningar, material och växtval kan vi skapa en trädgård att vistas i som håller under många år, är fin under hela året och där växterna får maximalt bra förutsättningar att etablera sig.

STEG 1. Ett första möte

En skalenlig ritning över tomten är bra att ha till hands inför vårt första möte i er trädgård. Tänk också gärna igenom era önskemål och idéer i förväg. Då vi diskuterat fram en plan för hur den framtida trädgården ska se ut, kommer vi fram till en ungefärlig nivå på arbetet ni vill ha hjälp med.

STEG 2. Offert

Efter första mötet skickar vi en offert på uppdragets storlek och innehåll samt kostnader och tidsuppskattning.

STEG 3.  Skiss

När offerten är godkänd påbörjas arbetet med en första skiss. Den innehåller de stora formerna, placering av planteringar, uteplatser, gångar samt typ av växter.

Efter att vi tillsammans har gått igenom skissen och är överens om  utformningen, går vi vidare till ritningen.

STEG 4. Ritning

En noggrann planering och design med mått, material, växtplacering. Med den färdiga ritningen följer en växtlista med utförlig beskrivning av varje växt, bilder samt antal.

Hitta till butiken!