top of page
design1.jpg
En egen trädgård

Tag hjälp med att utforma er trädgård för att utnyttja förutsättningarna på bästa sätt, med målsättningen att trivas och kunna använda trädgården till just det ni önskar. Smedjans trädgård formger trädgårdar i harmoni med omgivningen och naturen. Vi planerar och anlägger även enstaka planteringar eller utvalda områden.

Smedjans trädgård samarbetar med duktiga anläggare och vi kan hjälpa er igenom hela processen från ritning till färdig trädgård, via inköp av växter och material, plantering och även med skötsel för bästa etablering.

Vad ska trädgården användas till?

Lek, vila, matlagning, umgänge?

Med rätt planering, bra grundförutsättningar, material och växtval kan vi skapa en trädgård att vistas i som håller under många år, är fin under hela året och där växterna får maximalt bra förutsättningar att etablera sig.

bottom of page